1.Çeviri Hizmetleri

  • Ticari
  • Hukuki
  • Tıbbi
  • Teknik
  • Yazınsal

2.Web Sayfası Tasarımı ve Çeviri Hizmetleri

      Çeviri Faaliyetlerimiz:

  • Yeminli ve Noter Tasdikli çeviriler (Vekaletname, taahhütname, ana sözleşme, imza sirküleri, resmi yazışmalar vs.)
  • Yazınsal çeviriler
  • Uluslararası anlaşmalar, kredi anlaşmaları, sigorta anlaşmaları, taşıma sözleşmeleri vs.
  • Teknik (Teknik şartname, ihale şartnamesi, kullanım kılavuzu, broşür, katalog, web sayfası vs.)
  • Ticari / Hukuki (Her tip ticari sözleşme, yasal anlaşmalar, faaliyet raporları (bilanço, nakit akışı ve kar tabloları, denetim raporu vs.), genel mevzuat ve kanunlar, mahkeme belgeleri, ticari yazışmalar ve hukuki belgeler, uluslar arası ticarete ilişkin belgeler, tanıtım yazıları ve sunumlar.